Co to je detoxikace?

Detoxikace je proces, který jde za příčinou, za kořeny nemoci a za podstatou zdraví a vitality.

Příčina onemocnění často nesídlí v nemocném orgánu, ale v orgánech vzdálených a zdánlivě nesouvisejících. Proto je potřeba dívat se na tělo jako na celek, kde všechno se vším souvisí.

Přístrojem SALVIA, změřím zatížený okruh organismu, definuji konkrétní zátěže /toxiny/ a postupně tak kontrolovanou metodou volím vhodné preparáty k odstranění těchto toxinů, které mohou v organismu způsobovat nejrůznější komplikace.

Ideální situací je detoxikace partnerů před plánovaným početím potomka – nejlepší způsob, jak dát do vínku svému dítěti pevné zdraví .

Preventivní očistou organismu podle ročních období, kdy jsou posilovány zatížené hlavní orgány pentagramu, předcházíme včas možným chronickým onemocněním.

Měření a postup

  • Vegetativní nervový systém tvoří hustou síť, kterou je propojen celý organismus. Cesta vegetativního nervového systému směrem od kůže k orgánům, kterou využívá akupunktura, není jednosměrná, ale funguje i směrem opačným. Tohoto opačného směru se využívá při vyšetřování přístrojem Salvia.
  • Vegetativní funkční test, kterým se vyšetření provádí, je odvozen od metody MUDr. R.Volla, vyvinuté v roce 1954. Tento test později upravil další německý lékař MUDr. Schimmel. Při testu jsou využity znalosti z akupunktury.
  • Měření se provádí z jednoho bodu na dlani, který splňuje funkci vodivého kanálu. Na základě měření změny kožního odporu se provádí porovnání s vytvořenými vzory.
  • Po vyměření dostává klient unikátní informační preparáty nebo bylinné tablety. Práce informačních preparátů se dá přirovnat k práci počítačového antivirového programu, který po spuštění prohledává jednotlivé soubory v programu, hledá viry a likviduje je. Podobným způsobem informační preparáty dodávají 2x denně informaci imunitnímu systému o nepřátelích a imunitní systém na základě těchto informací začne prohledávat buňky v orgánech, hledat plísně, chlamydie, chemikálie.. a odstraňovat je.
  • K likvidaci hlenových pouzder kolem infekčních ložisek se užívají tablety z lisovaných bylin HELPY a lihové preparáty DRENY. Tablety můžeme nechat rozpustit v ústech nebo je zapít malým množstvím vody. Narušují hlenovou strukturu a vyplavují infekce (stávají se viditelnými) pro práci imunitního systému.
  • Preparáty je možno užívat s jakoukoli jinou léčbou, je to jen otázka finančních, časových a očistných možností člověka, protože informační preparáty se užívají v určitých intervalech. V jedné dávce se většinou užívají 4 -5 preparátů, ale je možné užívat i více preparátů najednou. Tyto sady se obměňují a doplňují až do vyčištění konkrétního problému.

Většinou není potřeba preparáty brát opakovaně, pouze v případě psychických nebo zvláště obtížných diagnóz je vhodné užívat více balení stejného druhu delší dobu.