Jóga

Jóga je cesta nebo způsob života, jenž nás vede k uvědomování si sebe sama. Slovo jóga pochází ze sánskrtu a znamená jednotu, propojení, spojení, harmonii, rovnováhu. V širším pojetí znamená jednotu nebo harmonii individuálního s univerzálním.

Jóga je harmonií ženského a mužského principu v nás, je vyvažujícím principem mezi všemi protiklady v celém projeveném Vesmíru.

Jóga je každá vědomá činnost, kterou podnikáme na cestě k sebepoznání. Tato činnost může být v rovině fyzické, verbální, citové i mentální.

Vědomé cvičení jógy má za účel uklidnit a harmonizovat naše tělo, dech a mysl s naší duší. Je to soubor tělesných a mentálních cvičení.